MOMA PS1 ACTION
2012 | collaboration avec Elisa Clarck (écrivain) Elisa Clarck (writer) | 15 minutes | performance
New York | MOMA PS1 | 2012

MOMA PS1 ACTION
2012 | collaboration with Elisa Clarck (writer) | 15 minutes | singing lecture performance | New York
New York | MOMA PS1 | 2012

MOMA PS1 ACTION

    0